Rola Natural Language Processing w Technologii

Rola Natural Language Processing w TechnologiiNatural Language Processing (NLP), czyli przetwarzanie języka naturalnego, stanowi kluczowy element współczesnej technologii. Dzięki zastosowaniu NLP możliwe jest naukowe badanie języka ludzkiego oraz najwyraźniej tworzenie technologii, które potrafią rozumieć, analizować i generować tekst w sposó

NLP,
Czytaj więcej...